LTC Minerals

Export

 

İHRACATA GİRİŞ VE HAZIRLAMA

 • ürünlerinizin ihracat potansiyelinin tespit edilmesi
 • İhraç edilecek ürünlerinizin dünya genelindeki fiyatının tespiti
 • Hedef ülke ve sektörlerin belirlenmesi
 • Ürününüzü tanıtan metnin yabancı dilde hazırlanması

ŞİRKETİNİZİN VE ÜRÜNLERİNİZİN TANITIMI

 • Dünyanın 128 ülkesindeki alıcıların takip ettikleri sanal pazarlara, ilan tahtalarına ve firma rehberlerine ihracata yönelik ilanlarınızın bırakılması ve düzenli olarak takip edilmesi
 • Firmanızın basılı ve sanal firma rehberlerine firma olarak kaydının yapılması
 • Dünyanın çeşitli bölgelerindeki ticari bağlantılarımız aracılığıyla ürünlerinizin pazarlanması
 • Alıcılarla firmanız adına yazışmaların yapılması
 • Potansiyel alıcılara ürünlerinizin numunelerinin gönderilmesi

FİİLİ İHRACATIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

 • Ürünün sizden teslim alındıktan sonra gümrük, nakliye, sigorta, bankacılık vb. gibi işlemlerinin tarafımızdan yapılarak ihracatının tercihe göre bizim veya sizin firmanız üzerinden fiili olarak gerçekleştirilmesi

İHRACAT RAPORU HAZIRLANMASI

 • Ürünün dünya pazarındaki fiyatları, satış şartları, farklı kullanım alanları, potansiyel alıcıları vb. gibi özelliklerini içeren ayrıntılı bir raporun tarafınıza yazılı olarak sunulması